Γράμματα από τον πόλεμο - Αποτειχία

Καθώς είχε πατήσει τα τριάντα και δυσκολευόταν να κάνει καινούριες φιλίες, ρώτησε το σοφό γέροντα πίσω από το γυαλί:

«Είναι τελικά αλήθεια αυτό που λένε πως όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι χτίζουν όλο και ψηλότερα τείχη ανάμεσα στους ίδιους και σε όλους τους άλλους;»

«Ναι, έτσι είναι», του απάντησε εκείνος.

«Γαμώ την ατειχία μου», μουρμούρισε και άλλαξε κανάλι.